"Loading..."

วัดถ้ำเชียงดาว

แลนด์มาร์คสำคัญในฐานะฐานของดอยหลวงเชียงดาว ศาสนสถานโบราณ ตำนานเจ้าหลวงคำแดง ที่ได้รับความนับถือศรัทธาอย่างมากจากชาวเมืองเชียงใหม่

ที่ตั้ง: 273 หมู่ 5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ำเชียงดาวอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในแต่ละถ้ำมีความงามจากปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆ มีชื่อเรียกตามลักษณะรูปทรง เช่น หินโคมไฟเทวดา หินดอกบัวบาน หินมือยักษ์ หินดอกบัวพันชั้น โดยเฉพาะภายในถ้ำแก้ว บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกายระยิบระยับ ที่นี่ยังมีไฮไลท์อยู่ตรงที่มีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำและบนเขาไหลรวมออกมาเป็นลำธารสู่บริเวณแอ่งน้ำหน้าถ้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงปลาและยังเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดอีกด้วย ใครที่ชื่นชอบการเดินถ้ำ สามารถเดินชมความงดงามของหินงอกหินย้อยตามเส้นทางเดินชมถ้ำดังต่อไปนี้

- เส้นทางแรก คือ ถ้ำพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม.
- เส้นทางที่ 2 คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
- เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม.

เมื่อเดินเส้นทางแรกเข้าไปบริเวณในสุดของถ้ำจะมีพระนอนหงายโบราณนามว่า พระกัสสปะ ผู้ก่อสร้างคือ หม่องอัด ความยาวประมาณ 2 เมตร ลักษณะนอนหงายอยู่บนแท่นชิดหัวบันไดในห้องโถง โดยจะมีไฟฟ้าตลอดทาง ในขณะที่อีกสองเส้นทางหลังจะไม่มีไฟฟ้า นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการผู้นำทางพร้อมตะเกียงที่รอรับบริการอยู่บริเวณภายในถ้ำได้

ในส่วนของวัดถ้ำเชียงดาว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2310 โดยพระครูบาประธรรมปัญญา ในสมัยโบราณเป็นสถานที่ปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์และฤๅษี ในปี พ.ศ. 2456 ฤาษีนามว่า ฤาษีอุคันธะ ได้สร้างพระพุทธรูปทันใจที่เชื่อกันอีกว่าถ้าได้อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งปรารถนาแบบรวดเร็วทันใจ ภายหลังครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ได้มาสร้างและบูรณะในปี พ.ศ. 2477 นอกจากนี้ในถ้ำเองก็มีการอันเชิญพระพุทธรูปมากมายมาไว้ในถ้ำให้ได้สักการะ ทำให้ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทั้งความภาคภูมิใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมืองเชียงใหม่ ไฮไลท์คือพระเจดีย์ 25 ยอด เจดีย์โบราณ สร้างในสมัย พ.ศ.2456 โดยชาวไทใหญ่ที่ยังเก็บบรรยากาศโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ และอยู่แนบชิดกับธรรมชาติได้ดีพอสมควร ตั้งอยู่หน้าทางเข้าวัดถ้ำเชียงดาว

www.doichiangdaobiosphere.com uses the cookies to give you a better user experience. Read the Privacy Policy