"Loading..."

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง สัตว์ป่านานาชนิด สภาพป่าสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ไฮไลท์น้ำตกม่อนหินไหล สูง 9 ชั้น จุดชมวิวที่พลาดไม่ได้

ที่ตั้ง: บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 31120 โทรศัพท์ 053-479-079

อุทยานแห่งชาติศรีลานนามีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว) โดยรวมเนื้อที่ได้ 1,406 ตารางกิโลเมตร อยู่ในภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26 องศาเซลเซียส มีสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบเขาขึ้นปกคลุมพื้นที่ชุ่มชื้นและเย็นตามขอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป นอกจากนี้สังคมพืชในอุทยานแห่งชาติศรีลานนายังประกอบด้วย ป่าเต็งรัง เป็นสังคมพืชที่ปกคลุมพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมากที่สุด ป่าเบญจพรรณ พบอยู่ตามพื้นที่หุบเขาหรือริมห้วย ป่าดิบแล้ง พบขึ้นอยู่ตามร่องห้วยและหุบเขาที่ชื้นอยู่ตลอดปี ป่าสนเขา พบตามสันเขาที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตรขึ้นไป อีกทั้งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารไหลสู่แม่น้ำปิง จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยสัตว์ป่า เช่น เก้ง อ้นกลาง เม่นหางพวง หมาไน ชะมดเช็ด อีเห็นเครือ แมวป่า กระต่ายป่า กระรอกหลากสี ฯลฯ และยังคงมีสภาพป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวเหนือใต้ สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ คือ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีวิวทิวทัศน์สวยงาม น่าชมตลอดทั้งปี และ น้ำตกม่อนหินไหล (ปิด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายนของทุกปี) ไฮไลท์ของน้ำตกม่อนหินไหล คือ ยอดดอยม่อนหินไหลบนน้ำตกชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นจุดชมวิวมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอพร้าว น้ำตก 9 ชั้น มีลักษณะเป็นตาดหินลาดเขา ที่นี่มีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีลักษณะเด่นที่ต่างออกไป สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น น้ำตกห้วยแม่ระงอง น้ำตกห้วยป่าพลู ถ้ำผาแดง เทือกเขาหินปูน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยแม่วะ เป็นต้น

www.doichiangdaobiosphere.com ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)